Det var mycket saker som jag aldrig fick lära mig i skolan eller i livet som jag numera ser som nödvändig livskunskap. I synnerhet i dag då vi håller på att stressa ihjäl oss och förlora det som är viktigast i våra liv - oss själva...
 
I mitt sökande efter hälsa, balans och användbara verktyg har jag samlat på mig kunskap och erfarenhet som jag vill dela med mig av. Några av dessa är:

          Coaching - att ställa sig frågor som ibland är obekväma, att vara ärlig mot sig själv, att hitta energin och lusten att växa. Det kan jag hjälpa dig med. Du kan och har redan förmågan - tillåt dig att växa och blomstra. Med en professionell coach vid din sida blir arbetet både lättare och går snabbare. Jag kan inspirera, utmana, hjälpa dig att se från andra vinklar och med nya synsätt.
          Ditt liv går att förändra till det bättre även om det inte känns så alla gånger.

          Mindfulness/Compassion - en närvaro där ett icke dömande är ett av många förhållningssätt. Inom mindfulness finns många evidensbaserade, väl beprövade tekniker och verktyg som är lätta att förstå och använda praktiskt i våra dagliga liv. Compassion är en känsla av en innerlig samhörighet och förståelse och en önskan om att vilja göra gott. Den här resan börjar som alla resor - med dig själv. Min strävan är att varje dag, varje stund hitta min essens, vara autentisk och möta världen med glädje och bidra där jag kan.

          Hälsovägledning - vad är egentligen hälsa? För mig börjar hälsan inifrån och ett av mina många verktyg är att göra en hälsoanalys.  Hälsa och inre välmående är tätt sammanlänkade och vi behöver alla hitta en balans som fungerar för oss. Mitt riktiga arbete med min egen hälsa började med att jag gick på hälsovägledning och blev så motiverad och fascinerad att jag själv utbildade mig för att kunna hjälpa andra.