COACHING
           I coachsamtalet uppmuntras du som klient att hitta dina svar och din sanning. Som coach agerar jag som bollplank och samtalspartner, med frågor, stöd, uppmuntran och utmaningar. Allt för att du ska hitta det som är sant för dig och få möjlighet att släppa det som inte är ditt och frigöra energi för att nå din fulla potential och dina mål.
          I coachingen går vi igenom och anpassar arbetet efter dina resurser och förmågor. Jag tror att varje individ har all kunskap, potential och svar inom sig och som coach hjälper och inspirerar jag dig att hitta dina svar och lösningar.
          Min erfarenhet är att varaktig förändring skapas bäst genom egna insikter snarare än att någon annan säger vad man borde göra. Insikter räcker dock inte, det är arbetet med dina insikter som ger resultat och där kan jag hjälpa dig. Genom coaching ökar du medvetenheten om dig själv och dina behov.

           Vi fokuserar på här, nu och framåt. Vi utforskar möjligheter och alternativ. Ibland behöver vi även titta tillbaka på saker som du tidigare kanske valt att blunda för eller som ligger till grund för din nuvarande situation och kan därför behöva lösas innan du kan gå vidare.
          Jag arbetar även med Resan där man via kroppen kan hitta låsningar och blockeringar som kan lösa problem som ligger i ditt undermedvetna och som kan vara svåra att hitta. Jag guidar dig till djup avslappning där vi tillsammans kan hitta tidigare upplevelser och erfarenheter som kan ligga som hinder för att du kan komma vidare.
         Allt vi gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. När vi arbetar tillsammans är det fullt fokus på dig. Tillsammans arbetar vid med det som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Jag kommer att stötta dig och när jag arbetar med dig är mitt fokus att du ska få ditt absolut bästa resultat. 

 

En coachsession är på 90 minuter och jag håller till på Upplandsgatan 64 i Stockholm.
Din investering för ett coachtillfälle är 1 995 SEK.