SKOLOR

          Mindfulness/compassion i skolor hur kan det bidra? Många skolor världen över använder sig av enkla mindfulnesstekniker varje dag. För att skapa lugn, trygghet, öka medkänslan och mycket mer.
          Ibland räcker det till och med att alla medarbetare på skolan arbetar med mindfulness/compassion som grund för att skapa en bättre balans för eleverna, sig själva och skolans riktning. 
          Många unga mår dåligt idag och det behöver inte vara så. Skolan kan bidra till ökad självinsikt, stärka de ungas självkänsla och skapa en bättre balans. Mindfulness/compassion träning kan vara ett sätt att göra detta då alla blir inkluderade och får samma förutsättningar.
         Jag kan komma till er och hålla en workshop för inspiration för ledning/arbetsgrupp så ni får prova på vad det är och hur det kan kännas att träna på ökad närvaro. Jag kan hålla utbildningar för ledning/arbetsgrupp och träna er i att använda mindfuness i era klassrum eller träna eleverna i mindfulness/compassion för ett ökat välmående som på sikt kan göra att sömnenförbättras, ångest minskar, resultaten förbättras, attityder blir mjukare, förståelse för sig själv och andra ökar och så mycket mer.
          Artikel om mindfulness i skolan.
 

Vg och fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar jag dig så snabbt jag kan.