I coachsamtalet uppmuntras du som klient att hitta dina svar och din sanning. Som coach agerar jag som bollplank och samtalspartner, med frågor, stöd, uppmuntran och utmaningar. Allt för att du ska hitta det som är sant för dig och få möjlighet att släppa det som inte är ditt och frigöra energi för att nå din fulla potential och dina mål.

                      Några problem där livscoaching kan hjälpa är till exempel vid stress som du inte kan hantera, utmattning, önskan att hitta en partner, vantrivsel på jobbet, en nära relation som skaver, bryta upp från ett destruktivt förhållande, en vacklande hälsa, dålig självkänsla och mycket mer. Det vi har problem med speglar sig ofta på flera delar i livet och skapar obalans på flera nivåer där din hälsa – såväl mentalt som fysiskt alltid påverkas. Vi alla mår bra av att hitta vår balans för att kunna leva ett hållbart och gott liv. Tyvärr är detta inget vi får lära oss i skolan men det är aldrig för sent att rikta in ditt liv mot mer hållbarhet och flow.

          I coachingen går vi igenom och anpassar arbetet efter dina resurser och förmågor. Jag tror att varje individ har all kunskap, potential och svar inom sig och som coach hjälper och inspirerar jag dig att hitta dina svar och lösningar.
          Min erfarenhet är att varaktig förändring skapas bäst genom egna insikter snarare än att någon annan säger vad man borde göra. Insikter räcker dock inte, det är arbetet med dina insikter som ger resultat och där kan jag hjälpa dig. Genom coaching får du hjälp att öka medvetenheten om dig själv och hitta vägar att nå dit du önskar. Ibland behöver vi någon som håller oss i handen och stöttar oss en bit på vägen kunna komma vidare.
         Allt vi gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. När vi arbetar tillsammans är det fullt fokus på dig. Vi arbetar med det som hindrar dig från att må bra i livet och att nå dit du vill. Jag kommer att stötta dig och när jag arbetar med dig är mitt fokus att du ska få ditt absolut bästa resultat. 

                      En coachsession är cirka 90 minuter och jag håller till på Upplandsgatan 64 nära Odenplan i Stockholm.
Din investering för ett coachtillfälle är 1 300 SEK.