Vissa saker kan vi inte lösa själva t.ex. ryggskott, ett ont knä, magproblem, huvudvärk eller kroniska problem av olika slag.
Men vi kan också ha svårt att lösa problem som har med känslor som är överväldigande eller hög stress som vi inte vet hur vi skall hantera. Där kan Livscoachen och Mindfulnessexperten Lottie Méran hjälpa…

Många som kört fast i vardagen och på jobbet eller som lider av ångest kan få hjälp eller lindring att hitta ett nytt förhållningssätt eller en väg ut ur problemet genom hennes proffisionella vägledning.

Ibland arbetar vi tillsammans med patienten/klienten då det visat sig att det ofta ger väldigt fina resultat när vi arbetar med både kropp och mindset samtidigt.
Allt hänger ihop och om man vill komma åt och lösa problem effektivt är vår erfarenhet att Coaching / Osteopati kan vara en mycket lyckad kombination. 

Det var mycket saker som jag aldrig fick lära mig i skolan eller i livet som jag numera ser som nödvändig livskunskap. I synnerhet i dag då vi håller på att stressa ihjäl oss och förlora det som är viktigast i våra liv - oss själva...

I mitt sökande efter hälsa, balans och användbara verktyg har jag samlat på mig kunskap och erfarenhet som jag vill dela med mig av. Några av dessa är:

Coaching - att ställa sig frågor som ibland är obekväma, att vara ärlig mot sig själv, att hitta energin och lusten att växa. Det kan jag hjälpa dig med. Du kan och har redan förmågan - tillåt dig att växa och blomstra. Med en professionell coach vid din sida blir arbetet både lättare och går snabbare. Jag kan inspirera, utmana, hjälpa dig att se från andra vinklar och med nya synsätt.

Ditt liv går att förändra till det bättre även om det inte känns så alla gånger.

Mindfulness/Compassion - en närvaro där ett icke dömande är ett av många förhållningssätt. Inom mindfulness finns många evidensbaserade, väl beprövade tekniker och verktyg som är lätta att förstå och använda praktiskt i våra dagliga liv. Compassion är en känsla av en innerlig samhörighet och förståelse och en önskan om att vilja göra gott. Den här resan börjar som alla resor - med dig själv. Min strävan är att varje dag, varje stund hitta min essens, vara autentisk och möta världen med glädje och bidra där jag kan.

Hälsovägledning - vad är egentligen hälsa? För mig börjar hälsan inifrån och ett av mina många verktyg är att göra en hälsoanalys.  Hälsa och inre välmående är tätt sammanlänkade och vi behöver alla hitta en balans som fungerar för oss. Mitt riktiga arbete med min egen hälsa började med att jag gick på hälsovägledning och blev så motiverad och fascinerad att jag själv utbildade mig för att kunna hjälpa andra.

I coachsamtalet uppmuntras du som klient att hitta dina svar och din sanning. Som coach agerar jag som bollplank och samtalspartner, med frågor, stöd, uppmuntran och utmaningar. Allt för att du ska hitta det som är sant för dig och få möjlighet att släppa det som inte är ditt och frigöra energi för att nå din fulla potential och dina mål.

I coachingen går vi igenom och anpassar arbetet efter dina resurser och förmågor. Jag tror att varje individ har all kunskap, potential och svar inom sig och som coach hjälper och inspirerar jag dig att hitta dina svar och lösningar.

Min erfarenhet är att varaktig förändring skapas bäst genom egna insikter snarare än att någon annan säger vad man borde göra. Insikter räcker dock inte, det är arbetet med dina insikter som ger resultat och där kan jag hjälpa dig. Genom coaching ökar du medvetenheten om dig själv och dina behov.

Vi fokuserar på här, nu och framåt. Vi utforskar möjligheter och alternativ. Ibland behöver vi även titta tillbaka på saker som du tidigare kanske valt att blunda för eller som ligger till grund för din nuvarande situation och kan därför behöva lösas innan du kan gå vidare.

Jag arbetar även med Resan där man via kroppen kan hitta låsningar och blockeringar som kan lösa problem som ligger i ditt undermedvetna och som kan vara svåra att hitta. Jag guidar dig till djup avslappning där vi tillsammans kan hitta tidigare upplevelser och erfarenheter som kan ligga som hinder för att du kan komma vidare.

Allt vi gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. När vi arbetar tillsammans är det fullt fokus på dig. Tillsammans arbetar vid med det som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Jag kommer att stötta dig och när jag arbetar med dig är mitt fokus att du ska få ditt absolut bästa resultat.

En coachsession är på 90 minuter och jag håller till på Upplandsgatan 64 i Stockholm.
Din investering för ett coachtillfälle är 1 995 SEK.

Är du ung och känner att du skulle behöva någon som lyssnar och kan hjälpa dig att hitta en riktining i ditt liv just nu?
Det är inte alltid vi kan prata med våra föräldrar eller andra närstående men ändå skulle behöva det. Kanske har du förlorat någon du älskar och inte vet hur du kan gå vidare..

Jag dömer dig inte, tycker inte att du ska göra si eller så eller kommer med färdiga lösningar. Tillsammans hittar vi dina lösningar och jag stöttar dig här och nu för att ditt liv ska bli det bästa du kan tänka dig.

Har du en diagnos som gör livet extra jobbigt ibland? Då kan vi titta på olika sätt att hantera detta på som kan hjälpa dig framåt. Jag har arbetat med barn och ungdomar med bland annat koncentrationssvårigheter och aggression som har gett mycket lyckade resultat.
Din investering för ett coachtillfälle är 500 SEK.
(barn och ungdomar upp till 18 år)

Din investering för ett coachtillfälle är 750 SEK.
(ungdomar och unga vuxna upp till 25 år)

 Att leva ett liv i medvetenhet och närvaro är för många en utmaning. Stressen är ständigt närvarande, känslan av att inte hinna med, räcka till eller att aldrig bli färdig med något kan vara väldigt utmattande. Alla kan lära sig att bli mer närvarande i sitt liv, det är inte omöjligt eller ens svårt. Du har varit där och är där oftare än du tror.

Stress gör det väldigt svårt att vara närvarande och när vi är stressade tar vi felaktiga beslut, råkar ut för olyckor, blir sjuka och så vidare.

Önskar du:

 • Sova och återhämta dig bättre.
 • Hantera din stress på ett bättre sätt.
 • Öka ditt fokus och koncentration samt förhöja dina sinnesintryck.
 • Bli mer hållbar och ta hand om dig själv bättre.
 • Öka din självkänsla och respekten för dig själv.
 • Bli bättre på att prioritera och sätta gränser.
 • Öka din närvaro och medvetenhet.
 • Utöka din verktygslåda som du kan ta till i svåra stunder.

Då kan mindfulness/compassionträning vara något för dig. Vinsterna med att lära sig teknikerna, hitta dina verktyg och implementera mindfulness i ditt liv är långt fler än de jag listat ovan. Du kan välja att gå en av mina kurser eller bli coachad i att öka din närvaro.

KURSER FÖR PRIVATPERSONER

AKTUELLA KURSER 2020 (uppdateras kontinuerligt)

Prova på mindfulness - för dig som är nyfiken!
ABF Stockholm på Sveavägen 23 september
Arr nr:  Anmälan sker på ABF's hemsida (länk kommer när ABF's planering är färdig)
Investering: Din tid och 100:-

Mindfulness i din vardag
ABF Stockholm på Sveavägen
Start 7 oktober (8 tillfällen + en heldag)
Arr nr:  Anmälan sker på ABF's hemsida (länk kommer när ABF's planering är färdig)
Investering: Din tid och (under uppdatering)

LIV - Lugnt Inre Välmående
Mindfulness och Hikari för patienter med stroke eller Pakinson och deras anhöriga.
Vg kontakta mig för mer info.

Då min hälsa successivt blev allt sämre utan att jag egentligen förstod vad som hände började mitt sökande efter läkning och bot. Det bästa jag kommit i kontakt med hittills är Redox Signalmolekyler som jag tar som kosttillskott varje dag.

Vi har alla dessa molekyler i varje cell i kroppen men på grund av vår livsstil klarar inte kroppen att producera det vi behöver. Redan i tolvårsåldern börjar produktionen successivt avta och när vi är runt sjuttio år kan kroppen endast producera runt 10% av vårt behov. Stress, kost, mental inställning, motion, ensamhet - allt i din livsstil påverkar dig.

Jag har förbättrat min sömn, min ork, min energi, magen som jag haft problem med i många år är mycket bättre och mycket annat. Eftersom Redox Signalmolekyler arbetar på cellnivå ser jag dem som grunden till ett hälsosamt liv.

För några år sedan gjorde jag en blodanalys och blev förfärad över hur mitt blod såg ut. Efter att jag tagit Redox Signalmolekyler som tillskott i tre månader gjorde jag en ny analys och det var en fantastisk förbättring. Jag blev mycket inspirerad och motiverad att fortsätta sträva efter ett så hälsosamt liv som möjligt och den inspirationen delar jag gärna med mig av. Du kan komma till mig och göra en blodanalys för att se hur statusen i ditt blod är just nu och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

En hälsoanalys tar ca 90 minuter och jag finns på Upplandsgatan 64 i Stockholm.
Din investering är 1 300 SEK.
Investering för 2 personer vid ett och samma tillfälle 2 000 SEK.
Familjeinvestering 2 vuxna och 2 barn (upp till 18 år) 4 000 SEK
En hälsoanlays börjar med att du fyller i ett formulär som jag mailar dig och som handlar om din hälsa. Vi går igenom vilka hälsoutmaningar du har och vad du vill uppnå.
Sen tittar vi gemensamt på ditt blod och du får personliga råd.
Du får även dina bilder skickade till dig via mail tillsammans med allmänna
råd om hur du kan förbättra din hälsa.

Hur kan man ha nytta av att av mindfulness på ett företag?
Det finns många fördelar av att använda sig av mindfulness på ett företag, några av dessa är:

 • Mer effektiva möten.
 • Ökad kreativitet.
 • Förbättrad samarbets-förmåga och förståelse för varandras arbete.
 • Förbättrad stresshantering.
 • Ökat fokus och koncentrationsförmåga.
 • Förbättrad hållbarhet för såväl medarbetare som för företaget.
 • Färre sjukskrivningar och snabbare rehabilitering vid återgång från sjukskrivning.
 • Mer motiverade medarbetare.
 • Bli en mer attraktiv arbetsplats.

Min erfarenhet från näringslivet sträcker sig långt tillbaka där jag arbetat med några av världens mest kända varumärken. Jag har även drivit flera egna företag framgångsrikt vilket gett mig en stor förståelse och kompetens för företagande och vad det kan innebära. Jag har även mångårig erfarenhet av att lära ut mindfulness och sett fantastiska resultat hos såväl medarbetare som företagsledare.

Vill ni ha en inspirerande workshop där många användbara verktyg delas ut?

Tillsammans gör vi en behovsanalys av vad ditt företag önskar just nu och därefter skräddarsyr jag en lösning anpassad efter era behov.och kommer med en offert.

Mindfulness/compassion i skolor hur kan det bidra? Många skolor världen över använder sig av enkla mindfulnesstekniker varje dag. För att skapa lugn, trygghet, öka medkänslan och mycket mer.

Ibland räcker det till och med att alla medarbetare på skolan arbetar med mindfulness/compassion som grund för att skapa en bättre balans för eleverna, sig själva och skolans riktning.

Många unga mår dåligt idag och det behöver inte vara så. Skolan kan bidra till ökad självinsikt, stärka de ungas självkänsla och skapa en bättre balans. Mindfulness/compassion träning kan vara ett sätt att göra detta då alla blir inkluderade och får samma förutsättningar.
Jag kan komma till er och hålla en workshop för inspiration för ledning/arbetsgrupp så ni får prova på vad det är och hur det kan kännas att träna på ökad närvaro. Jag kan hålla utbildningar för ledning/arbetsgrupp och träna er i att använda mindfuness i era klassrum eller träna eleverna i mindfulness/compassion för ett ökat välmående som på sikt kan göra att sömnenförbättras, ångest minskar, resultaten förbättras, attityder blir mjukare, förståelse för sig själv och andra ökar och så mycket mer.

Artikel om mindfulness i skolan.

Boka tid direkt hos mig via ett samtal eller ett sms
på 070-608 00 99 så svarar jag så fort jag kan.
Du kan även använda formuläret nedan för att kontakta mig